بیوگرافی و معرفیدکتر مهرداد تهرانچی پس از اتمام دوره دندانپزشکی در تهران با توجه به علاقه وافر به فراگیری علم و هنر دندانپزشکی

فارغ التحصیلی را نه تنها پایان بلکه نقطه ای برای شروع قرار دادند، لذا اقدام به گذراندن دوره های تکمیلی در داخل و خارج

از کشور نمودند ، پس از مدتی در کشور امارات به عنوان Implantologist مشغول به فعالیت شدند . پس از انجام و ارائه

چندین درمان موفق و گذراندن پیش نیاز های لازم فلوشیپ ایمپلنت از I.C.O.I

(International Congress Of Implantology) آمریکا را دریافت نموند .در نهایت فلوشیپ و مستر شیپ ایمپلنت از D.G.O.I  را در کشور آلمان کسب نمودند و در حال حاضر عضو جامعه ایمپلنتولوژیست های آلمان D.G.O.I 

( German Society Of Oral Implantologist  ) می باشد .

امکان انجام خدمات جراحی زیر بیهوشی در مجهزترین بیمارستان های کشور